UPDATE:

Planet Mars

 • Poslednja i najhladnija od unutrašnjih planeta
 • Pola prečnika Zemlje
 • Ima dva malena mjeseca
 • Nakon Zemlje, najistraženija planeta u Sunčevom sistemu
 • Prva od patuljastih planeta
 • Najveći objekt u pojasu asteroida
 • 50 godina se smatralo planetom
 • Prva patuljasta planeta koju je posjetio svemirski brod
 • Najveća planeta Sunčevog sistema
 • Ima najveći mjesec (Ganimed) koji je veći od Merkura
 • Ima najkraći dan bilo koje planete
 • Ima najdužu poznatu kontinuiranu oluju u Sunčevom sistemu.
 • Druga najveća planeta
 • Najopsežniji sistem prstenova bilo koje planete
 • Prstenovi debljine manje od 1 km, ali širine hiljade kilometara.
 • Ima najviše mjeseci na bilo kojoj planeti (82)